Privatlivspolitik

Hos SEAS-NVE Energi A/S indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler: 

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
• Navn, adresse, mail, telefonnummer og betalingsoplysninger. 

Derudover behandler vi:
• oplysninger om dine bestillinger af varer
• optagelse af telefonsamtaler samt korrespondance med kundeservice og/ eller andre medarbejdere.
• oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem og hvilket indhold, som du ser mv.) 

Når du køber produkter af os via shoppen på shop.energi.seas-nve.dk, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne levere produkter til dig og for at sende dig tilbud om lignende produkter hos SEAS-NVE Energi A/S samt til opfyldelse af øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen. 

Herudover bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsmail eller elektronisk/telefonisk markedsføring, hvis du har givet samtykke til det. Dit samtykke kan være indhentet, hvis du tilmelder dig vores konkurrencer. Du kan altid framelde dig nyhedsmails og den elektroniske/telefoniske markedsføring. Vi kan også benytte dine oplysninger til brug for markedsføring med almindelig post, til målrettet annoncering samt til brug for segmentering og analyser af vores kunder. 

Vi registrerer antal besøg på shop.energi.seas-nve.dk, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de ser. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger, og vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på. Vi laver også løbende kundetilfredshedsundersøgelser både på telefon og på shop.energi.seas-nve.dk, ligesom vi optager telefonsamtaler til dokumentation og uddannelse af medarbejdere. 

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
• leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).
• til selskaber, der er koncernforbundet med SEAS-NVE Energi A/S. (Du kan finde vores selskaber i vores årsrapport på seas-nve.dk).  

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 3 år. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder blandt andet: 

Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring).
• Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret. 

Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og ved brug af vores digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, apps mv.) og informationer om markedsføringsmateriale, vi har sendt.
• vi opbevarer personoplysningerne i op til 1 år efter registrering. 

Optagede telefonsamtaler.
• vi opbevarer personoplysningerne op til 6 måneder efter optagelse. 

Oplysninger fra deltagelse i kundepaneler og testfamilier.
• vi opbevarer personoplysningerne op til 6 måneder efter framelding af deltagelse. 

Konkurrencedeltagelser.
• vi opbevarer personoplysningerne op til 6 måneder efter konkurrencens udløb. 

Vi samarbejder med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:  

SEAS-NVE Energi A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
CVR  40138099 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: Shop@energi.seas-nve.dk